3. Přehled o činnosti studentů

Vyjdeme ze základní učitelské obrazovky se seznamem tříd, na kterou je možné se dostat také přes horní menu (své jméno -> Your students). Vybereme si třídu, jejíž aktivitu chceme sledovat a klikneme na tlačítko Student Progress.

_1__Your_students___Khan_Academy

V horní části obrazovky si vybereme, misi, která nás zajímá (1). Khan Academy pak bude zobrazovat přehled pouze o dovednostech z této mise. Pokud chceme mít přehled o veškeré aktivitě, zvolíme misi The World of Math.

Dále na stránce vidíme histogram rozložení studentů podle podílu dovedností na úrovni Mastered dané mise (2). Na screenshotu níže například vidíme, že dva studenti mají 30-40 % dovedností z mise Algebra Basics na úrovni Mastered.

_1__Coach_Reports___Khan_Academy

Pokud se posuneme níže, uvidíme seznam studentů vybrané třídy. Nejprve vybereme období, které chceme sledovat (3), Výpis pak bude zobrazovat pouze aktivitu z vybraného časového intervalu. Pokud nám nevyhovují nabízené možnosti, zvolíme poslední možnost (Custom Range) a na kalendářích si vybereme přesný interval.

U každého studenta je uvedeno, kolik dovedností mu v daném období činilo potíže, kolik si zlepšil na nejvyšší úroveň Mastered, kolik času na Khan Academy strávil a kolik energy points za svou aktivitu získal (4). Student, jenž je zvýrazněný na screenshotu níže, za posledních třicet dní neměl problém s žádným cvičením, 14 dovedností si zlepšil na úroveň Mastered, na Khan Academy strávil 162 minut a získal 15390 energy points. 

Po kliknutí na jméno studenta se zobrazí podrobný výpis jeho aktivit ve sledovaném období. První zobrazený diagram  (5) ukazuje celkový postup studenta misí a nezávisí na zvoleném období. Diagram ukazuje, kolik dovedností má student na jednotlivých úrovních. Druhý diagram (6) podrobně popisuje, které dovednosti student v daném období procvičoval. Na screenshotu níže mimo jiné vidíme, že student procvičoval Adding and substracting negative fractions (7), nedosáhla zlepšení úrovně a vyřešil 8 úloh za 7 minut. Naopak v dovednosti Rewriting decimals as fractions 2, dosáhl nejvyšší úrovně vyřešením 8 úloh za 2 minuty. Dovednost Dividing decimals 1 má student také na nejvyšší úrovni, ale k postupu na tuto úroveň došlo již dříve (chybí šipka vzhůru).

_1__Coach_Reports___Khan_Academy

Po kliknutí na dovednost (7) se nám zobrazí digram popisující řešení jednotlivých úloh. Barva sloupečku označuje správnost řešení, výška ukazuje čas strávený řešením, otazník nad sloupečkem znamená, že student využil nápovědu. Na screenshotu níže tak vidíme, že student vyřešil první tři úlohy správně, každou za 35 - 45 vteřin, čtvrtá úloha mu činila potíže, strávil na ní dvě minuty a použil nápovědu. Další tři vyřešil správně a poslední vyřešil chybně, ale dokázal chybu napravit bez použití nápovědy. Pro návrat zpět klikněte na odkaz Skills nad diagramem.

_3__Coach_Reports___Khan_Academy

UPOZORNĚNÍ - Pokud student stráví cvičením některé dovednosti velmi málo času, může se stát, že se nezobrazí v předchozím výpisu. Nepochybně ji ale najdeme na poslední záložce Focus. Tato záložka zobrazuje kruhové diagramy, které ukazují čas strávený jednotlivými dovednostmi (vnější prstenec) a videi (vnitřní prstenec). Po najetí na konkrétní dovednost se nám zobrazí čas, počet úloh a počet správně vyřešených úloh. Na screenshotu níže vidíme, že student strávil procvičováním dovednosti Slope intuition 25 vteřin, celkem řešil 1 úlohu a vyřešil ji správně, bez nápovědy.

_1__Coach_Reports___Khan_Academy