6. Lomené výrazy

6.1 (A2) Simplify rational expressions: common monomial factors - Zjednodušte lomený výraz a určete, pro které hodnoty proměnné není definován, nebo rozhodněte, které z nabízených zjednodušení je správné.
6.2 (A2) Simplify rational expressions: common binomial factors - Zjednodušte lomený výraz a určete, pro které hodnoty proměnné není definován.
6.3 (A2) Simplify rational expressions (advanced) - Zjednodušte lomený výraz a určete, pro které hodnoty proměnné není definován. Čitatel a jmenovatel uveďte v roznásobeném tvaru.
6.4 (A2) Multiply & divide rational expressions (basic) - Vynásobte nebo vydělte lomené výrazy, nebo rozhodněte, které z uvedených výsledků jsou správné.

6.5 (A2) Multiply & divide rational expressions - Cvičení má dvě varianty: vynásobte nebo vydělte lomené výrazy a rozhodněte, pro které hodnoty proměnné je výsledný výraz nedefinovaný; rozhodněte, který z uvedených výsledků je správný.
6.6 (A2) Multiply & divide rational expressions (advanced) - Vynásobte nebo vydělte lomené výrazy, nebo rozhodněte, který z uvedených výsledků je správný.
6.7 (A2) Add & subtract rational expressions: like denominators - Sečtěte nebo odečtěte lomené výrazy se stejnými jmenovateli, nebo rozhodněte, který z uvedených výsledků je správný.
6.8 (A2) Add & subtract rational expressions: unlike denominators - Sečtěte nebo odečtěte lomené výrazy s různými jmenovateli, nebo rozhodněte, který z uvedených výsledků je správný.
6.9 (A2) Add & subtract rational expressions: factored denominators - Určete nejmenší společný násobek nadých výrazů, nebo sečtěte nebo odečtěte lomené výrazy se jmenovateli rozloženými na součin. Výsledný jmenovatel nechte rozložený na součin.
6.10 (A2) Add & subtract rational expressions - Sečtěte nebo odečtěte lomené výrazy, nebo rozhodněte, který z uvedených výsledků je správný.