4. Jak správně zadávat výsledky

Formát výsledku

  • Pokud je výsledkem zlomek, je třeba jej uvést ve zkráceném tvaru, tedy \frac{1}{3} nikoliv \frac{2}{6}.
  • Pokud je to možné, uvádějte přesné hodnoty, například 3\pi, nikoliv 9,42.
  • Desetinná čísla zaokrouhlujte na tolik desetinných míst, kolik je uvedeno v zadání.

Zadávání matematických výrazů

Většina cvičení již má tlačítka pro zadávání součinů, mocnin, zlomků, logaritmů, atd.

_1__Factor_polynomials_with_quadratic_forms___Dashboard___Algebra_I___Khan_Academy

Zadávání pomocí těchto tlačítek je rychlé a jednoduché. Bohužel, občas se stane, že nefungují, nebo u cvičení nejsou k dispozici. V tom případě musíme zadávat hezky po staru. Níže je několik příkladů, jak zadávat různé výrazy do textového pole.

Zápis Význam
5*3 5\cdot 3
5/(3+x) \frac{5}{3+x}
sqrt(x+3) \sqrt{x+3}
3^7 3^7
3^(2/5) 3^{\frac{2}{5}}
5*pi 5\cdot\pi
>= \geq
<= \leq
theta \theta
phi \phi
  • Symbol pro umocňování (^) zadáte na anglické klávesnici pomocí Shift+6, nebo na libovolné klávesnici pomocí Alt+94.
  • Vyšší odmocniny lze zadávat pomocí racionálních exponentů - \sqrt[3]{x}=x^{\frac{1}{3}}.