2. Jak používat sbírku

V naší sbírce si vyberte úlohu. Za názvem úlohy je napsáno zadání v češtině, pod seznamem úloh pak slovník pojmů, které se v úlohách vyskytují.

2__Goniometrické_funkce_v_jednotkové_kružnici___Khan_Academy_pro_střední_školy_v_ČR

Kliknutím na název úlohy se dostanete přímo do příslušného cvičení na Khan Academy (viz následující obrázek). Po vyřešení úlohy stiskněte Check Answer (1). Správné řešení je odměněno radostným zvukem a další úlohou. V opačném případě vás Khan Academy vyzve, abyste chybu napravili. Pokud si s úlohou nevíte rady, můžete použít řadu nápověd (2), které vás provedou řešením úlohy krok za krokem. Pokud vám ani tyto nápovědy nepomohou, můžete se podívat na komentované videořešení vzorového příkladu (3).

Surface_area___Surface_area___Volume_and_surface_area___Basic_geometry___Khan_Academy

Ke všem videím jsou k dispozici titulky (viz následující obrázek), k některým dokonce české (nastavení pod kolečkem 1). Video je také možné zpomalit či zrychlit (nastavení pod kolečkem 2).

Find_trig_values_using_the_unit_circle_definition___The_unit_circle_definition_of_sine__cosine__and_tangent___Khan_Academy

Každé cvičení je součástí delšího bloku, pokud vám cvičení stále činí potíže, můžete se v látce vrátit zpět a doplnit potřebné znalosti (viz následující obrázek).

Find_trig_values_using_the_unit_circle_definition___The_unit_circle_definition_of_sine__cosine__and_tangent___Khan_Academy

V případě jakýchkoliv nejasností či připomínek, můžete přidávat komentáře pod každý příspěvek tohoto (českého) webu.

2__Goniometrické_funkce_v_jednotkové_kružnici___Khan_Academy_pro_střední_školy_v_ČR