Dotazník 2015

Na přelomu let 2015 a 2016 jsme porvedli pilotní dotazníkové šetření na dvou pražských gymnáziích zaměřené na postoj studentů k matematice a Khan Academy. Dotazník jsme částečně převzali ze studie institutu SRI International. Výzkumu se zúčastnilo 141 studentů ze 7 tříd.

Dotazník je k dispozici zde: Dotaznik, anonymizované odpovědi studentů zde: Výsledky (MS Excel)

Prezentace z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2016 zde: DvaDny

Prezentace z konference WDS-M 2016 je zde: WDS-M