6. Sinová a kosinová věta

6.1 (Tr) Solve triangles using the law of sines - Pomocí sinové věty vypočítejte daný údaj v obecném trojúhelníku.
6.2 (Tr) Solve triangles using the law of cosines - Pomocí kosinové věty vypočítejte daný údaj v obecném trojúhelníku.
6.3 (Tr) General triangle word problems - Řešte slovní úlohy o obecném trojúhelníku.

 

 - Slovník  -
distance - vzdálenost
general triangle - obecný trojúhelník
law of cosines - kosinová věta
law of sines - sinová věta
length - délka
side - strana
solve - vyřešit
tenth - desetina
trigonometry - trigonometrie, goniometrie
 - Překladačhttps://translate.google.cz/#en/cs/  -