3. Grafy a předpisy goniometrických funkcí

3.1 (Tr) Find the midline of sinusoidal functions from their graph - Na základě grafu určete předpis středové přímky goniometrické funkce.
3.2 (Tr) Find the amplitude of sinusoidal functions from their graph - Na základě grafu určete amplitudu goniometrické funkce.
3.3 (Tr) Find the midline of a sinusoidal function from its formula - Na základě předpisu goniometrické funkce určete předpis její středové přímky.
3.4 (Tr) Find the amplitude of a sinusoidal function from its formula - Na základě předpisu goniometrické funkce určete její amplitudu.
3.5 (Tr) Find the period of sinusoidal functions from their graph - Na základě grafu určete periodu goniometrické funkce.
3.6 (Tr) Find the period of a sinusoidal function from its formula - Na základě předpisu určete periodu goniometrické funkce.
3.7 (Tr) Graph sinusoidal functions - Nakreslete graf goniometrické funkce.
3.8 (Tr) Graph sinusoidal functions (including phase shift) - Nakreslete graf goniometrické funkce (včetně posunu fáze).
3.9 (Tr) Construct sinusoidal functions - Na základě dvou význačných bodů napište předpis goniometrické funkce.
3.10 (Tr) Model situations with sinusoidal functions - Pomocí goniometrických funkcí modelujte slovně popsané jevy.
3.11 (Tr) Model situations with sinusoidal functions (including phase shift) - Pomocí goniometrických funkcí modelujte složitější jevy a řešte související slovní úlohy.

 

 - Slovník  -
amplitude - amplituda
degree - stupeň
equation - rovnice
formula - vzorec, předpis
graph - graf, nakreslit graf
intersect - protnout
midline - středová přímka
model - model, popis, popsat
oscillation - oscilace, kmitání
period - perioda
phase shift - posun fáze (posun ve vodorovném směru)
point - bod
radian - radián
sinusoidal function - funkce odvozená od funkce sinus
spring - pružina
trigonometric function - goniometrická funkce
value - hodnota
 - Překladačhttps://translate.google.cz/#en/cs/  -