1. Úvod do komplexních čísel

1.1 (A2) Powers of the imaginary unit - Vyhodnoťte mocninu imaginární jednotky.
1.2 (A2) Simplify roots of negative numbers - Vyjádřete komplexní odmocninu pomocí imaginární jednotky.
1.3 (A2) Parts of complex numbers - Určete reálnou a imaginární část komplexního čísla.
1.4 (A2) Classify complex numbers - Rozhodněte, do kterých množin patří dané číslo (reálná čísla, ryze imaginární čísla, komplexní čísla).
1.5 (A2) Plot numbers on the complex plane - Zakreslete dané komplexní číslo do Gaussovy roviny (tažením oranžového bodu z počátku).
1.6 (A2) Add & subtract complex numbers - Sečtěte nebo odečtěte komplexní čísla.
1.7 (A2) Graphically add & subtract complex numbers - Sečtěte nebo odečtěte komplexní čísla graficky. Výsledek vyznačte přetažením oranžového bodu z počátku.
1.8 (A2) Multiply complex numbers (basic) - Vynásobte komplexní čísla.
1.9 (A2) Multiply complex numbers - Vynásobte komplexní čísla.

 

 - Slovník  -
add - sečíst
classify - klasifikovat
complex number - komplexní číslo
complex plane - Gaussova rovina
equivalent - ekvivalentní
express - vyjádřit
imaginary part - imaginární část
imaginary unit - imaginární jednotka
multiply - vynásobit
plot - zakreslit
power - mocnina
product - součin
pure imaginary number - ryze imaginární číslo
real part - reálná část
result - výsledek
root - odmocnina, kořen
simplify - zjednodušit
subtract - odečíst
term - výraz
 - Překladačhttps://translate.google.cz/#en/cs/  -