4. Úpravy výrazů

4.1 (A1) Evaluating expressions with one variable - Vyhodnoťte výraz pro danou hodnotu proměnné.
4.2 (A1) Evaluating expressions with two variables - Vyhodnoťte výraz pro dané hodnoty proměnných.
4.3 (A1) Evaluating expressions with variables word problems
 - Řešte slovní úlohy na vyhodnocování výrazů.
4.4 (A1) Writing expressions with variables - Zapište výraz odpovídající slovnímu popisu.
4.5 (A1) Writing expressions with variables 2 - Zapište výraz odpovídající slovnímu popisu.
4.6 (A1) Combining like terms with negative coefficients - Zjednodušte výraz.
4.7 (A1) Combining like terms with negative coefficients & distribution - Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.
4.8 (A1) Combining like terms with rational coefficients - Zjednodušte výraz.
4.9 (A1) Equivalent expressions - Z nabízených možností vyberte výrazy, které jsou ekvivalentní se zadaným výrazem.
4.10 (A1) Nested fractions - Zjednodušte složený zlomek. V těchto příkladech neřešte podmínky, za kterých je výraz definován.
4.11 (A1) Dependent & independent variables - Řešte slovní úlohy na rozlišování závislé a nezávislé proměnné.
4.12 (A1) Interpreting linear expressions - Ve slovních úlohách interpretujte význam výrazů.
4.13 (A1) Simplify square roots - Částečně odmocněte.
4.14 (A1) Simplify square-root expressions: no variables - Částečně odmocněte a zjednodušte výraz.
4.15 (A1) Simplify square-root expressions: no variables (advanced) - Částečně odmocněte a zjednodušte výraz.
4.16 (A1) Simplify rational exponent expressions - Zjednodušte výraz s racionálními exponenty.
4.17 (A1) Simplify radical expressions - Zjednodušte nebo vyhodnoťte výraz s racionálními exponenty a odmocninami.
4.18 (A1) Simplify rational exponent expressions (advanced) - Zjednodušte nebo vyhodnoťte výraz s racionálními exponenty a odmocninami. V těchto příkladech neřešte podmínky, za kterých je výraz definován.
4.19 (A2) Simplify rational expressions: common monomial factors - Zjednodušte daný výraz. Při určování ekvivalentních výrazů neuvažujte podmínky platnosti.
4.20 (A1) Evaluate expressions using structure - Vyhodnoťte výraz pomocí zadaných hodnot a struktury výrazu.
4.21 (A1) Evaluate expressions using structure (advanced) - Vyhodnoťte výraz pomocí zadaných hodnot a struktury výrazu.
4.22 (A1) Manipulate expressions using structure - Pomocí zadaného vztahu proměnných přepište daný výraz a vyberte výraz, který je s ním ekvivalentní.