3. Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy

3.1 (A1) Testing solutions to inequalities - Vyberte hodnoty, které vyhovují dané nerovnici.
3.2 (A1) Plotting inequalities - Na číselné ose vyznačte čísla splňující danou nerovnost.
3.3 (A1) Inequalities word problems - Pomocí nerovnosti vyjádřete hodnoty splňující slovní zadání.
3.4 (A1) One-step inequalities
 - Vyřešte nerovnici.
3.5 (A1) Two-step inequalities - Vyřešte nerovnici.
3.6 (A1) Two-step inequality word problems - Slovní úlohu popište nerovnicí a vyřešte ji.
3.7 (A1) Multi-step linear inequalities - Vyřešte nerovnici.
3.8 (A1) Compound inequalities - Vyřešte soustavu nerovnic.