2. Lineární rovnice

2.1 (A1) Testing solutions to equations - Vyberte správné řešení rovnice.
2.2 (A1) One-step addition & subtraction equations - Vyřešte rovnici.
2.3 (A1) One-step addition & subtraction equations: fractions & decimals - Vyřešte rovnici.
2.4 (A1) One-step multiplication & division equations
 - Vyřešte rovnici.
2.5 (A1) One-step multiplication & division equations: fractions & decimals - Vyřešte rovnici.
2.6 (A1) Two-step equations - Vyřešte rovnici.
2.7 (A1) Two-step equations word problems - Slovní úlohu popište rovnicí a vyřešte ji.
2.8 (A1) Equations with variables on both sides - Vyřešte rovnici.
2.9 (A1) Equations with variables on both sides: decimals & fractions - Vyřešte rovnici.
2.10 (A1) Equations with parentheses - Vyřešte rovnici.
2.11 (A1) Number of solutions to equations -Určete počet řešení dané rovnice.
2.12 (A1) Sums of consecutive integers - Je dán součet několika po sobě jsoucích přirozených čísel, určete jedno z těchto čísel.