2. Řady

2.1 (A1) Sums of consecutive integers - Je dán součet několika po sobě jsoucích přirozených čísel, určete jedno z těchto čísel.
2.2 (A2) Sigma notation
 - Vyhodnoťte danou sumu.
2.3 (A2) Finite arithmetic series - Určete součet několika členů aritmetické posloupnosti.
2.4 (A2) Finite geometric series - Určete součet několika členů geometrické posloupnosti.
2.5 (A2) Finite geometric series word problems - Řešte slovní úlohy na geometrické řady.
2.6 (A2) Finite arithmetic series in sigma notation - Je dán součet několika členů aritmetické posloupnosti. Zapište tento součet pomocí sumy.
2.7 (A2) Finite geometric series in sigma notation - Je dán součet několika členů geometrické posloupnosti. Zapište tento součet pomocí sumy.
2.8 (PC) Sigma notation properties (advanced) - Řešte úlohy na práci se sumou.
2.9 (PC) Convergent & divergent geometric series - Rozhodněte, zdali je daná geometrické řada konvergentní nebo divergentvní.
2.10 (A1) Infinite geometric series - Je dána geometrická řada, pokud konverguje určete její součet, jinak zvolte poslední možnost.
2.11 (IC) Convergence and divergence of series - Řešte složitější úlohy na konvergenci a součet řady.