2. Mocniny, odmocniny a vědecká notace

2.1 (7G) Powers of ten - Určete, čemu se rovná daná hodnota, nebo rozložte mocnění na násobení.
2.2 (7G) Exponents with integer bases - Vyhodnoťte daný výraz s přirozenými exponenty.
2.3 (7G) Exponents with negative fractional bases - Vyhodnoťte daný výraz s přirozeným exponentem.
2.4 (AB) Square roots of perfect squares
 - Určete druhou odmocninu z daného čísla.
2.5 (8G) Approximating square roots - Řešte různé úlohy na odhad hodnoty druhé odmocniny.
2.6 (AB) Simplify square roots - Částečně odmocněte nebo jinak zjednodušte danou odmocninu.
2.7 (AB) Simplify square-root expressions: no variables - Zjednodušte daný výraz s odmocninou (včetně částečného odmocňování).
2.8 (AB) Simplify square-root expressions: no variables (advanced) - Zjednodušte daný výraz s odmocninou (včetně částečného odmocňování).
2.9 (AB) Cube roots - Určete třetí odmocninu daného čísla.
2.10 (AB) Negative exponents - Určete výsledek dané celočíselné mocniny zlomku.
2.11 (AB) Using exponent rules to evaluate expressions - Pomocí vlastností exponentů zjednodušte daný výraz.
2.12 (AB) Properties of exponents - Řešte různé úlohy na vlastnosti exponentů.
2.13 (AB) Scientific notation - Běžně zapsané číslo přepište pomocí vědecké notace či naopak.
2.14 (AB) Multiplication and division with powers of ten - Určete hodnotu součinu či podílu s mocninami deseti.
2.15 (AB) Multiplying & dividing in scientific notation - Násobte nebo dělte ve vědecké notaci.
2.16 (8G) Adding & subtracting in scientific notation - Sčítejte nebo odčítejte ve vědecké notaci.
2.17 (AB) Scientific notation challenge - Řešte různé úlohy na vědeckou notaci.
2.18 (A1) Rational exponents: unit fractions - Vypočítejte mocninu s racionálním exponetem nebo vyberte výraz ekvivalentní se zadaným výrazem.
2.19 (A1) Rational exponents - Vypočítejte mocninu s racionálním exponetem nebo rozhodněte o ekvivalenci výrazů.