1. Číselné obory

1.1 (A1) Classify numbers: rational & irrational - Rozhodněte, zdali je dané číslo racionální či iracionální.
1.2 (A1) Classify numbers - Vyberte, do kterých oborů patří dané číslo.
1.3 (PA) Converting fractions to decimals - Převeďte daný zlomek na desetinné číslo, pokud je to nutné, zaokrouhlete číslo na čtyři desetinná místa.
1.4 (PA) Rewrite decimals as fractions - Vyjádřete dané desetinné číslo zlomkem.
1.5 (PA) Rewriting decimals as fractions challenge - Vyjádřete dané desetinné číslo zlomkem.
1.6 (PA) Writing fractions as repeating decimals - Vyberte desetinné číslo, které odpovídá danému zlomku.
1.7 (A1) Recognize rational & irrational expressions - Rozhodněte, zdali je daný výraz (číslo či výraz s neznámou) racionální či iracionální.