1. Přímá a nepřímá úměra

1.1 (AB) Writing proportions - Rozhodněte, která rovnice správně popisuje danou situaci (přímá úměra).
1.2 (AB) Solving proportions - Vyřešte rovnici.
1.3 (AB) Solving proportions 2 - Vyřešte rovnici.
1.4 (AB) Proportion word problems - Řešte slovní úlohy na přímou úměru.
1.5 (AB) Recognize direct & inverse variation - Rozhodněte, která rovnice vyjadřuje přímou či nepřímou úměru.