1. Posloupnosti

1.1 (A1) Evaluate sequences in recursive form - Určete první členy rekurzivně zadané posloupnosti.
1.2 (A1) Extend arithmetic sequences - Je dáno několik členů aritmetiské posloupnosti, doplňte další.
1.3 (A1) Use arithmetic sequence formulas - Je dána aritmetická posloupnost vzorcem pro n-tý člen nebo rekurzivně. Určete daný člen posloupnosti.
1.4 (A1) Recursive formulas for arithmetic sequences - Je dána aritmetická posloupnost výpisem prvních členů. Doplňte parametry v rekurzivním zápisu posloupnosti.
1.5 (A1) Explicit formulas for arithmetic sequences - Jsou dány první členy aritmetické posloupnosti. Zapište vzorec pro n-tý člen, nebo rozhodněte, který vzorec je správný.
1.6 (A1) Converting recursive & explicit forms of arithmetic sequences - Aritmetickou poslpounpst danou vzorcem pro n-tý člen určete rekurzivním zápisem, nebo naopak.
1.7 (A1) Extend geometric sequences - Je dáno několik členů geometrické posloupnosti, doplňte další.
1.8 (A1) Extend geometric sequences: negatives & fractions - Je dáno několik členů geometrické posloupnosti, doplňte další.
1.9 (A1) Use geometric sequence formulas - Je dána geometrická posloupnost vzorcem pro n-tý člen nebo rekurzivně. Určete daný člen posloupnosti.
1.10 (A1) Explicit formulas for geometric sequences - Jsou dány první členy geometrické posloupnosti. Zapište vzorec pro n-tý člen, nebo rozhodněte, který vzorec je správný.
1.11 (A1) Recursive formulas for geometric sequences - Je dána aritmetická posloupnost výpisem prvních členů. Doplňte parametry v rekurzivním zápisu posloupnosti.
1.12 (A1) Converting recursive & explicit forms of geometric sequences - Geometrickou poslpounpst danou vzorcem pro n-tý člen určete rekurzivním zápisem, nebo naopak.
1.13 (A1) Sequences word problems - Je dána reálná situace. Rozhodněte, zdali lze situaci popsat aritmetickou nebo geometrickou posloupností a určete ji vzorcem pro n-tý člen.
1.14 (IC) Understanding sequences - Řešte úlohy ná práci s posloupnostmi a jejich zápisem.
1.15 (IC) Convergence and divergence of sequences - Řešte úlohy na konvergenci a limity složitějších posloupností.