2 articles Komplexní čísla

1. Úvod do komplexních čísel

_2__Graphically_add___subtract_complex_numbers___Adding_and_subtracting_complex_numbers___Khan_Academy

1.1 (A2) Powers of the imaginary unit - Vyhodnoťte mocninu imaginární jednotky. 1.2 (A2) Simplify roots of negative numbers - Vyjádřete komplexní odmocninu pomocí imaginární jednotky. 1.3 (A2) Parts of complex numbers - Určete reálnou a imaginární část komplexního čísla. 1.4 (A2) Classify complex numbers - Rozhodněte, do kterých množin patří dané číslo (reálná čísla, ryze imaginární čísla, komplexní čísla). 1.5 (A2) Plot numbers on the complex plane - Zakreslete dané…

2. Počítání s komplexními čísly

_2__Complex_number_polar_form_intuition___Polar_form_of_complex_numbers___Khan_Academy

2.1 (Pr) Complex number conjugates - Najděte číslo komplexně sdružené k danému číslu. 2.2 (Pr) Divide complex numbers - Určete podíl komplexních čísel. 2.3 (Pr) Find the absolute value of complex numbers - Určete absolutní hodnotu komplexního čísla. 2.4 (Pr) Angle of complex numbers - Určete argument komplexního čísla (orientovaný úhel, který svírá průvodič s reálnou osou). 2.5 (Pr) Complex numbers from absolute value & angle - Na…