2 articles Posloupnosti a řady

1. Posloupnosti

Converting_recursive___explicit_forms_of_geometric_sequences___Constructing_geometric_sequences___Sequences___Algebra_I___Khan_Academy

1.1 (A1) Evaluate sequences in recursive form - Určete první členy rekurzivně zadané posloupnosti. 1.2 (A1) Extend arithmetic sequences - Je dáno několik členů aritmetiské posloupnosti, doplňte další. 1.3 (A1) Use arithmetic sequence formulas - Je dána aritmetická posloupnost vzorcem pro n-tý člen nebo rekurzivně. Určete daný člen posloupnosti. 1.4 (A1) Recursive formulas for arithmetic sequences - Je dána aritmetická posloupnost výpisem prvních členů.…

2. Řady

_3__Convergent___divergent_geometric_series___Infinite_geometric_series___Series___induction___Algebra___Khan_Academy

2.1 (A1) Sums of consecutive integers - Je dán součet několika po sobě jsoucích přirozených čísel, určete jedno z těchto čísel. 2.2 (A2) Sigma notation - Vyhodnoťte danou sumu. 2.3 (A2) Finite arithmetic series - Určete součet několika členů aritmetické posloupnosti. 2.4 (A2) Finite geometric series - Určete součet několika členů geometrické posloupnosti. 2.5 (A2) Finite geometric series word problems - Řešte slovní úlohy na geometrické…