1 article Výsledky výzkumu

Dotazník 2015

Na přelomu let 2015 a 2016 jsme porvedli pilotní dotazníkové šetření na dvou pražských gymnáziích zaměřené na postoj studentů k matematice a Khan Academy. Dotazník jsme částečně převzali ze studie institutu SRI International. Výzkumu se zúčastnilo 141 studentů ze 7 tříd. Dotazník je k dispozici zde: Dotaznik, anonymizované odpovědi studentů zde: Výsledky (MS Excel) Prezentace z konference…