Jiří Vančura has written 42 articles

2019/20 Programování pro DG I

Podmínky zápočtu Aktuální počet bodů Získat alespoň 70 ze 110 bodů a splnit ověřovácí část zápočtového testu. Max. 10 bodů je možné získat za docházku. Max. 90 bodů je možné získat za domácí úkoly. Zápočtový test má dvě části Ověřovací - cílem je ověřit vaše porozumění odevzdaným domácím úkolům, za tuto část nejsou body a…

ICT

22.3. Sifrovaci pomucky 15.3. QR code generator with error correction: https://keremerkan.net/qr-code-and-2d-code-generator/ HDD drive:    Color Anaglyphs Red - Cyan image:  png:  3D cube animation: https://www.geogebra.org/m/Y4bhyjXp 3D octahedron animation: https://www.geogebra.org/m/jhpASS38 Video: https://www.youtube.com/watch?v=QJnDTuPt_2o Anaglyph creator: http://instantsolve.net/anaglyph/ 

4. ročník

Referáty z finanční matematiky - témata a další info. Skupiny na zkoušení: Skupiny Leden - Duben: Derivace a integrály Derivace - geometricky 1 Derivace - geometricky 2 Výpočet derivací Průběh funkce 1, 2 Optimalizace Prosinec: Finanční matematika Listopad: Posloupnosti Zadání z hodin: Posloupnosti komplet Říen:  Statistika Zadání z hodin: Statistika - řešení Upozornění - výsledky cvičení jsou…

Kódy obrázků

x^2+y^2=t^2 t = 0.5, ...,3 ; step=0.1 (x-t)^2+(y-t)^2=t^2 t = -5,...,5 ; step=0.5 (x-t)^2+(y-t)^2=2t^2 t = -5,...,5 ; step=0.5 sin(t)*x+cos(t)*y=1 (x-cos(t))^2+(y-sin(t))^2=1 x^2/t^2+y^2/(4-t)^2=1 Dynamické barvy Kliněte na útvar, který chcete obarvit. V jeho vlastnostech v záložce Pro pokorčilé najdete sekci Dynamické barvy. Z nabídky dole vyberte HSV místo RGB. Do prvních tří polí můžete psát čísla nebo…

2016/17 Lineární algebra 2

Důležité termíny Malý test - 28.,30.3.2017 Velký test - 16.,18.5.2017 Rozbory do 30.4.2017 Hodnocení do 14.5.2017 Komunitní složky Zde najdete požadavky k zápočtu a prostor pro nahrávání rozborů a hodnocení. Google drive Diskuzní fórum Zdroje ke studiu Učebnice docenta Jindřicha Bečváře (pdf) Videozáznam přednášek z kurzu lineární algebry na MIT (Některé principy LA jsem pochopil díky těmto…

Talk show Přípotoční

Nejbližší předměty: ČJ, IT Vedoucí projektu: Jiří Vančura, Lucie Kamenová Cíl projektu Položit zajímavým osobnostem otázky, které zajímají studenty a na které v mainstreamových médiích není čas či prostor. Zaznamenávat rozhovory a využít je k propagaci školy. Průběh projektu Studenti budou vyhledávat zajímavé (pro ně) osobnosti a zvát je na rozhovory do školy. Studenti budou…

Matematika a její aplikace

Učivo 4. ročník Příklady ZDE Binární operace Asociativita, Komutativita, Neutrální prvek, Inverzní prvky. Příklady: Sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování, Nula Vymyslete operaci, která je komutativní a není asociativní a naopak Lineární algebra a geometrie Násobení matic Speciální matice Lineární kombinace, lineární nezávislost, lineární obal, báze Hledání vhodné lineární kombinace Rozpoznávání lineárně (ne)závislých vektorů Hledání báze Projekty 4. ročník Šifrování…

3. ročník

Test AG v prostoru Cičení - AG v prostoru Úpravy v hodnocení pro 2. pololetí Zůstává rozdělení známky ... 2/3 znalosti + 1/3 přístup. Váha známky ze zkoušení je mírně snížena na 1/8 známky z testu. Pozor, pokud vám z velkých testů bude vycházet průměr horší než 4,50 zkoušení ani přístup vás "nezachrání" před propadnutím.…