4 articles Co mám dělat když

Jdu na Přípotoční

Jak začít? Návod je k dispozici také v psané podobě ZDE.       Geometrie Úhly G.01 Measure angles - Pomocí pohyblivého úhloměru změřte daný úhel. G.02 Draw angles - Pomocí pohyblivého úhloměru nakreslete úhel dané velikosti. G.03 Find angles in triangles - Určete velikost zbývajícího úhlu v trojúhelníku. G.04 Finding angle measures 1 - Určete velikost vyznačeného úhlu. G.05 Finding angle measures 2 - Určete velikost…

Všemu rozumím a trochu se nudím

Gratuluji V tom případě máte několik možností Studujte napřed na Khan Academy, zvědavosti se meze nekladou. Čtěte o matematice, rád vám doporučím, popularně naučnou četbu, která vám rozšíří obzory. Hrajte si s matematickým softwarem. Můžete nepříklad pro své spolužáky vytvořit krásné učební pomůcky v GeoGebře.