1 article Literatura

Přehled učebnic, sbírek úloh, ale i rozšiřující četby.

Učebnice

Základní učebnice Učivo vychází z  řady učebnic Matematika pro gymnázia z nakladatelství prometheus - http://www.prometheus-nakl.cz/index.php?zobraz=id2&id2=4 1. ročník Základní poznatky z matematiky Rovnice a nerovnice 2.ročník Funkce Goniometrie Planimetrie 3. ročník Komplexní čísla Analytická geometrie Stereometrie Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 4. ročník Souhrn středoškolské matematiky Přehled středoškolské matematiky, Josef Polák (bez diferenciálního počtu) Středoškolská matematika v úlohách, Josef Polák…