4 articles MFF

Materiály pro studenty MFF UK

2019/20 Programování pro DG I

Podmínky zápočtu Aktuální počet bodů Získat alespoň 70 ze 110 bodů a splnit ověřovácí část zápočtového testu. Max. 10 bodů je možné získat za docházku. Max. 90 bodů je možné získat za domácí úkoly. Zápočtový test má dvě části Ověřovací - cílem je ověřit vaše porozumění odevzdaným domácím úkolům, za tuto část nejsou body a…

2016/17 Lineární algebra 2

Důležité termíny Malý test - 28.,30.3.2017 Velký test - 16.,18.5.2017 Rozbory do 30.4.2017 Hodnocení do 14.5.2017 Komunitní složky Zde najdete požadavky k zápočtu a prostor pro nahrávání rozborů a hodnocení. Google drive Diskuzní fórum Zdroje ke studiu Učebnice docenta Jindřicha Bečváře (pdf) Videozáznam přednášek z kurzu lineární algebry na MIT (Některé principy LA jsem pochopil díky těmto…

2016/17 Lineární algebra 1

Zápočtové testy Malý - 28.,30.3.2017 Velký - 16.,18.5.2017 Komunitní složky Zde najdete požadavky k zápočtu, popis rozborů příkladů, apod. Úterý 15:40 (Google drive) Středa 15:40 (Google drive) Diskuzní fórum Zdroje ke studiu Učebnice docenta Jindřicha Bečváře (pdf) Videozáznam přednášek z kurzu lineární algebry na MIT (Některé principy LA jsem pochopil díky těmto videím.) Maticová klakulačka online -…