5 articles Gymnázium Přípotoční

Materiály pro studenty gymnázia Přípotoční

4. ročník

Referáty z finanční matematiky - témata a další info. Skupiny na zkoušení: Skupiny Leden - Duben: Derivace a integrály Derivace - geometricky 1 Derivace - geometricky 2 Výpočet derivací Průběh funkce 1, 2 Optimalizace Prosinec: Finanční matematika Listopad: Posloupnosti Zadání z hodin: Posloupnosti komplet Říen:  Statistika Zadání z hodin: Statistika - řešení Upozornění - výsledky cvičení jsou…

Matematika a její aplikace

Učivo 4. ročník Příklady ZDE Binární operace Asociativita, Komutativita, Neutrální prvek, Inverzní prvky. Příklady: Sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování, Nula Vymyslete operaci, která je komutativní a není asociativní a naopak Lineární algebra a geometrie Násobení matic Speciální matice Lineární kombinace, lineární nezávislost, lineární obal, báze Hledání vhodné lineární kombinace Rozpoznávání lineárně (ne)závislých vektorů Hledání báze Projekty 4. ročník Šifrování…

3. ročník

Test AG v prostoru Cičení - AG v prostoru Úpravy v hodnocení pro 2. pololetí Zůstává rozdělení známky ... 2/3 znalosti + 1/3 přístup. Váha známky ze zkoušení je mírně snížena na 1/8 známky z testu. Pozor, pokud vám z velkých testů bude vycházet průměr horší než 4,50 zkoušení ani přístup vás "nezachrání" před propadnutím.…

2. ročník

StromDovedností Blíží se náhrada za srovnávací test - Čt 2.6. Požadavky ke srovnávacímu testu zde: http://www.matfyzmartina.estranky.cz/clanky/ma-2.rocnik/aktualne/srovnavaci-test-2.rocnik.html Blok 10 - Planimetrie Khan Academy 1. týden - Planimetrie - 0.9-0.18 2. týden - Planimetrie - 1.5, 1.6, 2.5, 2.6, Funkce - 2.13  3. týden - Planimetrie - 2.7, 2.10, Funkce - 1.9 4. týden - Planimetrie - 2.15, 3.3, 3.9, 3.10, Funkce - 5.4 5. týden - Planimetrie - 3.11, 3.13, 4.1 Funkce - 3.3…