4 articles GeoGebra

Kódy obrázků

x^2+y^2=t^2 t = 0.5, ...,3 ; step=0.1 (x-t)^2+(y-t)^2=t^2 t = -5,...,5 ; step=0.5 (x-t)^2+(y-t)^2=2t^2 t = -5,...,5 ; step=0.5 sin(t)*x+cos(t)*y=1 (x-cos(t))^2+(y-sin(t))^2=1 x^2/t^2+y^2/(4-t)^2=1 Dynamické barvy Kliněte na útvar, který chcete obarvit. V jeho vlastnostech v záložce Pro pokorčilé najdete sekci Dynamické barvy. Z nabídky dole vyberte HSV místo RGB. Do prvních tří polí můžete psát čísla nebo…

Transformace grafů

Pokud k výsledku funkce přičteme číslo a, všechny hodnoty funkce se zvětší o a, proto se graf posune o a nahoru (pokud je a záporné posouvá se graf o příslušnou hodnotu dolů) Pokud do funkce dosazujeme číslo x + a, posune se tabulka hodnot o a doleva. Graf se posouvá stejně jako tabulka hodnot. Pokud hodnotu funkce v každém…