4 articles Přesahy

Prezentujte bez trémy

1) Typologie osobnosti Cholerik (2:07) Sangvinik (4:30) Hana Ondrušková - Komunikace podle povahových profilů 2) Práce s emocemi Pavel Moric - Cesta vnitřního vítěze (11:00) Jaroslav Dušek - Musíš to někam dotáhnout (úryvek z představení Čtyři dohody) (6:40) Hra na módu (6:30) http://www.playtvak.cz/ceska-modni-faux-pas-pohorky-i-bile-pradlo-fg2-/na-velikosti-nezalezi.aspx?c=A160324_142726_velikost_kuko 3) Ukázky prezentací Přimět k akci (2:50) Informovat, naučit (3:50) Vyvolat pocit…

Goniometrie

Malování kyvadlem - https://www.youtube.com/watch?v=OdVzkm6CA7Y Walter Lewin - Fyzika hudby - https://www.youtube.com/watch?v=GFR8UJK3Mzc Kmitání pod stroboskopem - https://www.youtube.com/watch?v=ArPdQ-bxlqU  - Kmitat se velice hezky dá prodlužovacím kabelem Kolaps mostu Tacoma Bridge - https://www.youtube.com/watch?v=XggxeuFDaDU Online generátor tónů - http://plasticity.szynalski.com/tone-generator.htm  - Krásně ilustruje interferenci vlnění Online osciloskop - https://academo.org/demos/virtual-oscilloscope/  

Geometrie

Kde se vzaly názvy kuželoseček Pojmy známe z práce Apollonia z Pergy, není známo, zdali je autorem názvů. Nicméně se domníváme, že názvy vycházejí z podobnosti mezi kuželosečkou a příslušným jazykovým prostředkem. Parabola - podobenství - Odchylka roviny řezu od vodorovné roviny je stená jako odchylka površek kužele od vodorovné roviny. Elipsa - výpustka, nedostatek - Odchylka roviny…

Funkce

Aktivity Pexeso: Funkce-pexeso Jednosměrné funkce V kryptografii se hojně využívají tzv. jednosměrné funkce. Funkce H se nazývá jednosměrná, pokud z hodnoty h(x) není možné vypočítat x v rozumném čase. Jako příklad můžeme uvést vynásobení dvou velkých prvočísel p · q = n. Vypočítat součin je pro počítač velice snadné, ovšem obrátit postup a z čísla n zjistit…