Talk show Přípotoční

Nejbližší předměty: ČJ, IT

Vedoucí projektu: Jiří Vančura, Lucie Kamenová

Cíl projektu

 • Položit zajímavým osobnostem otázky, které zajímají studenty a na které v mainstreamových médiích není čas či prostor.
 • Zaznamenávat rozhovory a využít je k propagaci školy.

Průběh projektu

 • Studenti budou vyhledávat zajímavé (pro ně) osobnosti a zvát je na rozhovory do školy.
 • Studenti budou připravovat vhodné otázky a navrhovat scénář pro rozhovor.
 • Studenti povedou rozhovory.
 • Studenti budou rozhovory natáčet, editovat a sdílet na YouTube jménem školy.

Požadavky na řešitelský tým

 • Chuť pracovat na projektu nad rámec běžné výuky
 • Zvláště potřební jsou studenti, které baví
  • Vymýšlet zajímavé otázky,
  • Googlit co nejvíce informací o pozvaných osobnostech a zpracovávat přehledné rešerše
  • Poutavě hovořit s lidmi
  • Pracovat s videem - záznam, střih, upload.
  • Vést tým lidí

Potřebné uvolnění z výuky

Pravidelné uvolnění není potřeba, případnou absenci budeme řešit operativně.

Očekávané výstupy

Videozáznmy z rozhovorů

Přínos pro účastníky

 • Studenti se naučí zajišťvoat drobné akce.
 • Studenti se naučí připravovat a vést rozhovor.
 • Studenti se naučí pracovat s videem, připravovat scénu apod.

Přínos pro školu

 • Ostatní spolužáci budou velmi vítání na natáčení.
 • Škola získá silný propagační materiál, který může potenciální zájemce zasáhnout přesně tam, kde tráví mnoho času (facebook, youtube).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>