Transformace grafů

Pokud k výsledku funkce přičteme číslo a, všechny hodnoty funkce se zvětší o a, proto se graf posune o a nahoru (pokud je a záporné posouvá se graf o příslušnou hodnotu dolů)

Pokud do funkce dosazujeme číslo xa, posune se tabulka hodnot o a doleva. Graf se posouvá stejně jako tabulka hodnot.

Pokud hodnotu funkce v každém bodě vynásobíme a, graf se natáhne ve směru osy y a-krát. Pokud je a záporné, graf se navíc překlopí podle osy x.

Pokud dosazujeme do funkce hodnoty ax. Natáhne se tabulka hodnot a-krát, stejně tak se i graf natáhne a-krát ve směru osy x. Pokud je a záporné, graf se překlopí podle osy y.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>