Geometrie

Kde se vzaly názvy kuželoseček

Pojmy známe z práce Apollonia z Pergy, není známo, zdali je autorem názvů. Nicméně se domníváme, že názvy vycházejí z podobnosti mezi kuželosečkou a příslušným jazykovým prostředkem.

  1. Parabola - podobenství - Odchylka roviny řezu od vodorovné roviny je stená jako odchylka površek kužele od vodorovné roviny.
  2. Elipsa - výpustka, nedostatek - Odchylka roviny řezu od vodorovné roviny je menší než odchylka površek kužele od vodorovné roviny.
  3. Hyperbola - Nadsázka, přehnání - Odchylka roviny řezu od vodorovné roviny je větší než odchylka površek kužele od vodorovné roviny.

Jazyk LOGO

Nepřesné náčrtky

Optické klamy

TED ED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>