1 Vlastnosti funkcí

V  těchto úlohách si prověříte správnost vašich představ o funkcích a jejich grafech.

1.1 (A1) Recognizing functions from tables - Rozhodněte, zda tabulka určuje funkci.
1.2 (A1) Recognizing functions from graphs - Rozhodněte, zda se jedná o graf funkce.
1.3 (A1) Evaluating functions - Vyhodnoťe funkci zadanou grafem, nebo předpisem.
1.4 (8G) Generating input-output pairs of a function - Vytvořte dvojice vstupních a výstupních hodnot dané funkce.
1.5 (A1) Evaluating function expressions - Vyhodnoťte výraz s danými funkcemi.
1.6 (A2) Evaluate composite functions from formulas - Vyhodnoťte složenou funkci na základě předpisů.
1.7 (A2) Evaluate composite functions from graphs and tables - Vyhodnoťte slouženou funkci na základě tabulek nebo grafů.
1.8 (A2) Compose functions - Složte dané funkce.
1.9 (A2) Shift functions - Určete předpis nebo graf posunuté funkce.
1.10 (A2) Transforming functions - Vyjádřete funkci g pomocí funkce f na základě jejich grafu.
1.11 (A2) Domain and range from graph - Určete definiční obor a obor hodnot funkce zadané grafem.
1.12 (A1) Domain of algebraic functions - Určete definiční obor funkce.
1.13 (A2) Positive and negative intervals
 - Vyznačte interval, kde je funkce kladná / záporná.
1.14 (A1) Increasing and decreasing intervals - Vyznačte intervaly, kde je funkce rostoucí (increasing) / klesající (decreasing).
1.15 (A1) Recognizing maxima and minima - Vyznačte v grafu globální (absolute) / všechna lokální (all realtive) maxima / minima.
1.16 (A2) Find inverse values of functions - Určete hodnoty inverzní funkce pomocí tabulky nebo grafu.
1.17 (A2) Analyze invertible and non-invertible functions - Cvičení má dvě varianty, slovo invertible znamená, že funkce má niverzní funkci - my těmto funkcím říkáme prosté.
1. spojte písmena (vstupy) s čísly (výstupy) podle tabulky a zaškrtněte pravdivá tvrzení.
2. Je dán graf funkce, která není prostá. Vyberte intervaly, na kterých funcke je prostá.
1.18 (A2) Verify that two functions are inverses - Rozhodněte, zdali jsou dané funkce vzájemně inverzní.
1.19 (A2) Find inverses of polynomial, radical, and rational functions - Určete inverzní funkci předpisem.
1.20 (A1) Interpreting graphs word problems - Interpretujte graf dané funkce.

U komentářů uveďtě číslo cvičení, kterého se týká. Pokud se příspěvet týká více cvičení nebo kategorie obecně uveďte "O".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>